Informatie

Mijn naam is Mirjam Vierling.
Bijna 15 jaar heb ik gezinnen in kwetsbare en conflictueuze situaties begeleid. Mijn ruime ervaring met verstoorde familierelaties en de vaak schrijnende verhalen van cliënten hebben mij gemotiveerd om de opleiding tot mediator te volgen. Mijn ervaring in de hulpverlening in combinatie met mijn juridische opleiding, Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, maken mij tot een allround mediator.

Zowel mijn basisopleiding als de vervolgopleiding ‘Familiemediation’ heb ik bij een MfN erkend opleidingsinstituut gevolgd.

Mijn uitdaging vind ik in het scheppen van een veilige sfeer waarin partijen open durven praten en zich gehoord en begrepen voelen. Het herstel van de communicatie waardoor het conflict in een ander daglicht komt te staan, vind ik elke keer mooi om te zien. Daarnaast hecht ik aan zorgvuldigheid en efficiëntie, zodat alle relevante onderwerpen aan bod komen, zonder in oeverloze discussies te verzanden.

 

Kosten

Het gemiddeld uurtarief van een mediator ligt tussen 95,- en 140,- euro (excl. BTW). Om voor u een goede inschatting van de kosten van het traject te maken, kunt u gebruik maken van een vrijblijvend gratis intakegesprek van ongeveer 30 minuten.

Een gemiddeld mediation traject bestaat uit 3 tot 6 gesprekken van 1,5 uur.

Houdt u er rekening mee dat het inschakelen van eventuele externe deskundigen en de eventuele juridische afwikkeling extra kosten met zich meebrengt.