Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een laagdrempelige vorm van conflictbemiddeling. Bij mediation gaat u, samen met de andere partij en een mediator, in gesprek om tot een passende en duurzame oplossing te komen. De mediator is een neutrale, onafhankelijke procesbegeleider. Hij neemt geen standpunt in en neemt geen beslissingen. De mediator schept kaders en begeleidt u naar een oplossing waar beide partijen achter staan.

Heeft u er belang bij om tot een gezamenlijke oplossing te komen? Kies dan voor mediation.
Neemt u contact op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek?

Kenmerken van mediation

Mediation is een effectief middel gebleken bij het oplossen van conflicten. Mediation is een relatief eenvoudige procedure gericht op communicatieherstel. Doorgaans zijn er drie tot zes sessies nodig. Zo blijven de kosten en de benodigde tijd beperkt, terwijl de oplossing veel beter ‘past’. Het mediation traject is flexibel en kan aan de behoeften van partijen worden aangepast.

Bij mediation is het belangrijk dat beide partijen vrijwillig willen meewerken aan een oplossing en zich daarvoor willen inzetten. Alles wat besproken wordt binnen de mediation is vertrouwelijk. Eventueel gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een bindende overeenkomst.

Mediation in plaats van de rechter

Mediation is minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Een opgelegde beslissing van een rechter geeft vaak onvrede. Bij mediation werkt u zelf aan een optimale en duurzame oplossing, maar u krijgt daar deskundige hulp bij. Mediation heeft in vergelijking met rechtspraak een veel grotere kans op een positieve afloop voor beide partijen.

Tijdens een mediation spreken partijen af geen juridische procedures tegen elkaar te voeren. Mocht mediation ondanks serieuze pogingen van betrokken partijen geen oplossing bieden, dan is een juridische procedure nog steeds mogelijk. De geheimhoudingsplicht blijft echter gehandhaafd, dus de tijdens de mediation uitgewisselde informatie blijft vertrouwelijk.

Zorgen?

Veel mensen denken bij mediation alleen aan conflicten. Maar er hoeft niet noodzakelijk sprake te zijn van een conflict. Misschien maakt u zich alleen zorgen? Als beide partijen er zeker van willen zijn dat het gesprek op een constructieve manier wordt gevoerd, kunt u ook een mediator inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het bespreken van de lopende omgangsregeling of de rol van de nieuwe partner in het samengestelde gezin.

 

U kiest voor mediation als u

 • Uw relatie met de andere partij wilt behouden of verbeteren.

 • Uw relatie zorgvuldig wenst te beëindigen, als dit onontkoombaar is.

 

Voordelen van mediation

 • Toekomstgericht

 • Vertrouwelijk

 • Active inbreng van partijen

 • Deskundige en neutrale begeleiding

 • Flexibel traject

 • Creatieve oplossingen mogelijk

 • Stelt de belangen van beide partijen centraal

 • Gericht op een win-win resultaat

 • Voorkomt onnodige (verdere) beschadiging van relaties

 • Een relatief snelle en goedkope oplossing

 

Wanneer mediation?

Mediation kan o.a. worden ingezet bij:

 • Echtscheiding, omgangsregeling

 • Opstellen, evalueren en bijstellen ouderschapsplan

 • Arbeidsconflicten

 • Familieruzies

 • Relatieproblemen

 • Burenconflicten

 • Geschillen waarbij de overheid betrokken is

 • Pesten

 • Dader-slachtoffer gesprekken