“de weg naar overeenstemming”

Samengesteld gezin

Een nieuwe start na scheiding of overlijden

Als een nieuw gezin wordt gevormd met een stiefouder/stiefkinderen kan dit ingewikkelde situaties met zich meebrengen. Gebleken is dat 60% van deze gezinnen weer uit elkaar gaat. Het Stiefplan is ontwikkeld om de kans van slagen van het nieuwe gezin te vergroten.

Overigens heeft het begrip ‘stief’ voor veel mensen een negatieve bijklank. Dit begrip kan natuurlijk desgewenst worden veranderd. Denk bijvoorbeeld aan plusmoeder of plusvader en Nieuwgezinsplan in plaats van Stiefplan.

Het gebeurt vaak dat een nieuw gezin wordt gevormd voordat er is stilgestaan bij de moeilijkheden die zich kunnen voordoen. Na verloop van tijd kunnen er spanningen in het gezin ontstaan als de werkelijkheid moeilijker is dan verwacht werd.

Het vormen van een nieuw gezin heeft grote consequenties. Denk bijvoorbeeld aan de veranderde rollen binnen het gezin en de verschillende loyaliteiten die spelen. Gevoelens van jaloezie kunnen ontstaan, maar ook irritaties door praktische problemen rondom de opvoeding van de kinderen of afspraken met de ex-partner.

Een goede communicatie, respect voor elkaars gevoelens en duidelijke afspraken zijn essentieel. De mediator kan met goed doorvragen, verhelderen en het creëren van een open en veilige sfeer ondersteunen bij het invullen van het Stiefplan.

Zeker als de emoties hoog zijn opgelopen rondom de nieuwe gezinssituatie biedt mediation de kans op herstel van harmonie binnen het nieuwe gezin. Zonder dat het gesprek escaleert, op een gezonde en constructieve manier werken aan de toekomst.


    Aanbieding
    Mediation bij de bespreking van de nieuwe gezinssituatie en ondersteuning bij het invullen van het Stiefplan in 3 gesprekken van 1 uur.

    Kosten in totaal: 150 euro (excl. BTW)